Weblog

Social media – voorsprong op de massa

Op MarketingFacts verscheen vandaag een artikel over voorwaarden voor succesvolle sociale netwerken. Lode Broekman onderscheidt in zijn artikel drie factoren die belangrijk zijn voor een gebruiker van een sociaal netwerk: profilering, communicatie en ontdekken. Gebruikers geven een online identiteit vorm, communiceren met anderen en zijn nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, contacten en informatie.

Social media groeien ongekend snel en worden opgenomen door de grote massa. Met name netwerksites zoals Hyves en LinkedIn zijn inmiddels bekend bij het grote publiek en worden intensief gebruikt. Veel andere diensten, roepen bij de massa nog vraagtekens op. Dagelijkse gebruikers van deze diensten zijn zich vaak niet bewust van de voorsprong die zij hebben genomen op de massa. De komende tijd zullen zaken als RSS en vormen van content sharing pas echt definitief gaan doorbreken bij het grote publiek. Tot die tijd is het zaak om bewust te blijven van je voorsprong als early adopter en je gebruikers in een juist perspectief te plaatsen.

In het boek ‘Me The Media‘ wordt een helder beeld geschetst over de ontwikkelingen in het media landschap en mediabeleving van consumenten. Het plaatst ontwikkelingen op het gebied van social media en sociale netwerken in een groter perspectief. Dit boek is verplichte kost voor iedere (aankomend) communicatieprofessional die zijn weg zoekt in de ontwikkelingen van digitale media.

Nederlanders onverschillig over online reputatie

Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van hun online identiteit en de mogelijke gevolgen hiervan in hun dagelijkse leven. Volgens Sync.nl maakt Veertig procent van de Nederlanders maakt zich niet druk over zijn of haar online identiteit. De cijfers in het artikel van Sync zijn gepubliceerd door Ruigrok | Netpanel.

Het onderzoek van naar het gebruik van online identiteit is uitgevoerd onder 1.870 Nederlanders in samenwerking met The Next Web Conference.

Enkele cijfers:

  • 76% plaatst foto’s online
  • 75% geeft cijfers en reviews voor producten en diensten
  • 59% heeft een profiel op een of meer online netwerken
  • 58% plaatst reacties op discussiefora
  • 42% reageert op weblogs
  • 35% zet eigen video’s online
  • 11% is bewust bezig met het creeren van een online identiteit

Bron: Ruigrok | Netpanel

Update: Uitgebreid artikel van Hanneke Vos (Ruigrok | Netpanel) op Frankwatching.

Succesvol gebruik van reputatie- en feedbacksystemen

Edial Dekker publiceerde vandaag op Spotlight Effect een interessant artikel over reputatie- en feedbacksystemen.
Reputatie- en feedbacksystemen worden binnen communities gebruikt om onderling vertrouwen tussen gebruikers te vergroten (bijv. eBay, Marktplaats) of een ‘hierarchie in authoriteit’ te creeren (bijv. Tweakers, Digg).

Edial somt in zijn artikel voorwaarden voor een waardevol reputatie- of feedbacksysteem op:

* De identiteit van de gebruiker(s) moet(en) voor langere tijd bestaan
* Er moeten feedback en/of reacties geplaatst kunnen worden
* Mensen moeten vertrouwen hebben in het systeem
* Het moet mogelijk zijn om mensen te herkennen die aan het ‘free riden’ zijn en deze mensen moeten ‘bestraft’ kunnen worden

Lees verder op Spotlight Effect.

User Experience: meer dan usability

Bij gebruikersonderzoek en websites denkt men al snel aan usability. Usability wordt inmiddels dan ook, zeer terecht, als een belangrijke factor gezien bij de ontwikkeling van efficiënte online communicatie. Er zijn uiteraard meer belangrijke factoren die van invloed zijn op het gebruik van een website. Deze factoren kunnen worden samengevat onder de noemer ‘User Experience’. Usability maakt deel uit van ‘User Experience’, maar welke andere belangrijke factoren hebben invloed op de ervaringen van internetgebruikers?

6 Values for User Experience

Snelheid mobiel internet bottleneck voor social web

Uit een onderzoek van YoungVotes blijkt dat jongeren de snelheid van mobiel internet nog als een grote belemmerende factor ervaren voor het gebruik van social networks op hun telefoon. Desondanks geven 98% van de jongeren aan dat zij verwachten in de toekomst hun social network geheel met hun mobiel te zullen onderhouden. In een artikel van Marjon Vinck op Sync is te lezen dat dit te wijten zou zijn aan een ‘wij-cultuur 2.0′, een mengvorm van een individualistische cultuur en collectivisme onder ondervloed van de opkomst van social media.

Betaalbare flatfee-tarieven voor mobiel internet, een zeer sterke groei van het aantal mobiele internetters en een grote vraag naar snelle, gebruiksvriendelijke mobiele toepassingen zijn duidelijke signalen voor de potentie van deze vormen van communicatie.

Publicaties op MarketingFacts.nl

Vandaag is mijn eerste artikel over User Centered Design op MarketingFacts – een van de meest bezochte marketing weblogs van Nederland – verschenen. Dit artikel is een introductie voor een reeks van artikelen over communicatie ontwerp, user experience en usability. In deze artikelen zal ik proberen (recent) wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden. De artikelen die op MarketingFacts verschijnen zullen uiteraard ook hier gepubliceerd worden.

Presentatie over het semantisch web op ‘The Next Web’

Vorige week vond ‘The Next Web’ plaats, een conferentie over Web 2.0 met een vol programma met interessante sprekers en ambitieuze start-ups. Helaas was ik niet aanwezig, maar gelukkig was er een goede kwaliteit live-stream beschikbaar om de presentaties te volgen.

Op een groot aantal weblogs zijn afgelopen week interessante verslagen verschenen. Op Frankwatching staat een samenvatting van de presentatie van Nova Spivack over het semantisch web, de toekomst van de informatiestructuur van internet.

Update: Op Frankwatching een tweede artikel over ‘the semantic web’ en de presentatie.

Driekwart surfers publiceert foto’s online

Driekwart van de Nederlandse internetgebruikers publiceert foto’s online. Dit blijkt volgens mediaonderzoek.nl uit onderzoek van het onderzoeksbureau ‘Ruigrok | Netpanel‘. Opvallende cijfers, al helemaal in vergelijking tot cijfers die Forrester Research enige tijd geleden heeft gepubliceerd. Volgens een onderzoek van Forrester Research (kwartaal 3 2006) was 52% van de volwassen internetgebruikers niet actief betrokken bij het delen of collectief interpreteren van informatie. Slechts 13% van de volwassenen deelde volgens dit onderzoek content op sites als YouTube.

User Centered Design – Een introductie

De basis van goed ontwerpen is het creëren van een oplossing voor een probleem (Jeffrey Veen). Het ontwerpen en ontwikkelingen van goede oplossingen voor eenvoudige problemen kan een moeizaam proces zijn. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van een gestructureerd ontwerpproces waarin de gebruiker centraal staat.

User Centered Design

UCD en Usability

User Centered Design is een ISO-standaard, ISO 13407 (1999), vastgelegd als een methode of benadering om tot een bruikbaar systeem te komen. UCD wordt in ISO 13407 als volgt gedefinieerd:

“Human-centred design is an approach to interactive system development that focuses specifically on making systems usable. It is a multi-disciplinary activity.”

User Centered Design kan dus omschreven worden als een methode om tot een gebruiksvriendelijk systeem te komen en wordt bij het ontwikkelen van websites gebruikt om de usability te vergroten.